099 129 9422

allforcards2010@gmail.com        ขั้นตอนการขอราคา

           เพื่อให้การขอราคาการ์ดอวยพรและกล่องบรรจุภัณฑ์ถูกต้องและรวดเร็ว ทางเราขอทราบรายละเอียด ดังนี้

            1. ขนาดของงาน

              การ์ดอวยพร  ขนาด 4x6 นิ้ว 5x7 นิ้ว 4x8 นิ้ว 6x6 นิ้ว หรือสามารถกำหนดขนาดเอง เป็นการ์ดแบบพับหรือใบเดียว พิมพ์ 1 ด้านหรือ 2 ด้าน

              กล่องบรรจุภัณฑ์  ขนาด กว้าง x ยาว x สูง หรือขนาดที่กางออกแล้ว  

          2. ชนิดและความหนาของกระดาษ กระดาษอาร์ตการ์ด กระดาษการ์ดขาว กระดาษคราฟ กระดาษชนิดพิเศษ กระดาษสีเงิน กระดาษสีทอง ฯลฯ และความหนาของกระดาษ 250/300/350/400 แกรม   

          3. เทคนิคการพิมพ์พิเศษต่างๆ เช่น เคลือบด้าน เคลือบเงา สปอตยูวี ปั้มฟอยส์สี ปั้มนูน ปั้มจม เจาะหน้าต่าง ไดคัท ป็อฟอัพ