กล่องบรรจุภัณฑ์ Box Packaging

allforcards ให้บริการออกแบบและผลิตกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ทุกแบบตามความต้องการ

ของลูกค้า ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสูง และความใส่ใจในการบริการ ตั้งแต่ขั้นตอน

การออกแบบ การผลิต และการส่งงานถึงลูกค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่กำหนด กล่อง

กระดาษบรรจุภัณฑ์ ด้แก่ กล่องอาหารเสริม กล่องเครื่องสำอาง กล่องเบอเกอรี่ กล่องสินค้า

โอทอป กล่องของชำร่วย กล่องผลิตภัณฑ์สปา กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษคราฟ กล่องสบู่ กล่อง

กระดาษจั่วปั่ง นอกจากนี้ยังให้บริการออกแบบและพิมพ์โลโก้สินค้า สติกเกอร์ และป้ายสินค้า


ตัวอย่าง กล่องบรรจุภัณฑ์และเทคนิคการพิมพ์รูปแบบต่างๆ ชนิดกระดาษ การเคลือบด้าน 

เคลือบเงา การปััมฟอยส์ ปั้มนูน การสปอตยูวี การเจาะหน้าต่างใส่พลาสติกใส และการเสริมฐาน 

กล่องกระดาษคราฟ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษฟอยส์สีต่างๆ และกล่องจั่วปั่ง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่ allforcards2010@gmail.com / โทร. 099 129 9422