ตัวอย่างกล่องกระดาษ เช่น กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องเครื่องสำอางค์ กล่องอาหารเสิรม กล่องอาหาร กล่องน้ำหอม กล่องเบอเกอรี่ กล่องสปา กล่องกระดาษคราฟท์ กล่องจั่วปัง ฯลฯ