สติ๊กเกอร์ สลากสินค้า

allforcards รับออกแบบและพิมพ์สติกเกอร์ สลากสินค้า สำหรับติดสินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์

ทุกประเภท มีทั้งสติ๊กเกอร์กระดาษ สติ๊กเกอร์ใสพีวีซี สติ๊กเกอร์ขาวพิวีซี สติ๊กเกอร์พีพี สติ๊กเกอร์

ขาวด้าน สติ๊กเกอร์ฟอยส์ทอง เงิน และการเคลือบเงา เคลือบลามิเนท ปั้มทอง เงิน ไดคัทตามแบบ


สติ๊กเกอร์ สลากสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใฃ้งาน 

ประเภทสินค้า และความต้องการของลูกค้า สติ๊กเกอร์ สลากสินค้า มีความสำคัญต่อการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า ซึ่งมีผลต่อยอดขายสินค้าอย่างมาก ทางเราให้บริการออกแบบ

สติ๊กเกอร์ สลากสินค้าให้กับลูกค้าฟรี เพื่อให้สติ๊กเกอร์ สลากสินค้าออกมาอย่างสวยงาม

ถูกต้องและตรงความความต้องของลูกค้าที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่ allforcards2010@gmail.com / โทร. 099 129 9422